Wednesday, 2 February 2011

Google Chrome - about:

Pogrzebałem trochę w googlowej przeglądarce Chrome i w bibliotece chrome.dll znalazłem całą kolekcję dodatkowych parametrów do wywołania z pasku adresu przeglądarki.

Niektóre są bardzo ciekawe, szczególnie że umożliwiają dodatkową konfigurację pewnych parametrów przeglądarki lub też jej zachowania i wyglądu:

about:about
about:appcache-internals
about:blank
about:blob-internals
about:cache
about:crash
about:credits
about:dns
about:flags
about:gpu
about:gpucrash
about:gpuhang
about:hang
about:histograms
about:inducebrowsercrashforrealz
about:memory
about:net-internals
about:plugins
about:shorthang
about:stats
about:sync
about:tasks
about:tcmalloc
about:terms
about:vaporware
about:version
about:view-http-cache

chrome://settings/about
chrome://newtab/#mode=app-launcher
chrome://bookmarks/
chrome://bugreport/
chrome://devtools/
chrome://downloads/
chrome://extensions/
chrome://favicon/
chrome://flags/
chrome://history2/
chrome://history/
chrome://about/ipc
chrome://keyboard/
chrome://newtab
chrome://plugins/
chrome://print/
chrome://settings/
chrome://appcache-internals/
chrome://blob-internals/
chrome://cloudprintresources/
chrome://net-internals/
chrome://view-http-cache/
Post a Comment