Tuesday 10 May 1994

W zamierzchłych początkach rynku giełdowego

W czasach kiedy nasza Giełda Papierów Wartościowych raczkowała i była mocno w powijakach moje zainteresowania obejmowały także dziedzinę papierów wartościowych co zaskutkowało ukończeniem kursu maklerskiego i głebszym zainteresowaniem tematem analizy technicznej itp.