Sunday 7 December 2008

PRINCE2 Foundation

W piątek 5 grudnia 2008r zdałem egzamin PRINCE2 Foundation z metodologii zarządzania projektami PRINCE2. Egzamin zdawałem w warszawskiej firmie CRM S.A.

PRINCE2 to metodologia prowadzenia i zarządzania projektami w oparciu o produkty - opracowana przez Rząd Brytyjski na podstawie 40-to letnich doświadczeń w dziedzinie zarządzania projektami. Sam egzamin to niezła jazda z powodu braku czasu na przeczytanie, zrozumienie i odpowiedź na 75 pytań, dlatego też jestem bardzo zadowolony iż się udało go zdać.

Friday 5 December 2008

Kurs CRM Prince2

Zarządzanie projektami nie jest prostą sprawą i odpowiednią wiedzę trzeba mieć zatem i taki kurs ukończyłem: