Sunday, 7 December 2008

PRINCE2 Foundation

W piątek 5 grudnia 2008r zdałem egzamin PRINCE2 Foundation z metodologii zarządzania projektami PRINCE2. Egzamin zdawałem w warszawskiej firmie CRM S.A.

PRINCE2 to metodologia prowadzenia i zarządzania projektami w oparciu o produkty - opracowana przez Rząd Brytyjski na podstawie 40-to letnich doświadczeń w dziedzinie zarządzania projektami. Sam egzamin to niezła jazda z powodu braku czasu na przeczytanie, zrozumienie i odpowiedź na 75 pytań, dlatego też jestem bardzo zadowolony iż się udało go zdać.

Friday, 5 December 2008

Kurs CRM Prince2

Zarządzanie projektami nie jest prostą sprawą i odpowiednią wiedzę trzeba mieć zatem i taki kurs ukończyłem:

Friday, 25 April 2008

Red Hat Certified Engineer

W piątek 25 kwietnia 2008r zdałem egzamin z systemu Red Hat Enterprise Linux 5 i otrzymałem tytuł Red Hat Certified Engineer (RHCE) co w języku polskim oznacza mniej więcej: Certyfikowany Inżynier Red Hat. Mailem otrzymałem ładny certyfikat w pdf'ie i wyniki egzaminu. Egzamin RH302 zdawałem w krakowskiej firmie Compendium. Sam egzamin jest egzaminem ściśle praktycznym na żywym systemie i mniej więcej odbywa się w taki sposób. Wolno mi tylko powiedzieć, że to niezła jazda z powodu braku czasu na wykonanie bardzo dużej ilości zadań i tematów podczas egzaminu, dlatego też jestem bardzo zadowolony z osiągniętego wyniku. :-) Przydatne dodatkowe informacje o RHCE w 2004r zostały opublikowane w magazynie Linux+ i stąd można pobrać ten artykuł do przeczytania w wersji PDF.

Thursday, 27 March 2008

Kurs StatSoft Data Mining

Zgłębianie i drążenie danych to bardzo ciekawy temat więc i taki kurs ukończyłem: