Tuesday 8 August 2000

Stage-One Test for the Certificate in English

Języki trzeba i warto znać tak więc przydarzyło mi się razu pewnego zdać z bardzo dobrym wynikiem taki oto międzynarodowy egzamin: