Friday 19 December 2003

Kurs administracja systemem i bazami danych Sybase ASA/ASE

Bazy danych Sybase są uważane za jedne z lepszych szczególnie w dziedzinie finansowej zatem moje zainteresowania bazodanowe także w tym względzie doprowadziły do ukończenia kilku różnych kursów:
No comments: