Friday 8 October 2004

Kurs Managing a MS Windows Server 2003 Environment

Niemal powszechnie stosowane systemy operacyjne także trzeba znać więc i tą ścieżką podążają moje zainteresowania:

No comments: