Tuesday 20 October 1992

Niemal zamierzchła prehistoria...

W dawnych czasach gdzies w początkach komputeryzacji kraju w "nowym ładzie" zdarzyło mi się prowadzić jedne z pierwszych szkoleń z podstaw obsługi pierwszych pecetów na Akademii Rolniczej w Poznaniu pod egidą Katerdy Metod Matematycznych i Statystycznych:

No comments: