Tuesday 28 July 2009

Kurs Administracja Serwerem PostgreSQL

Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w kolejnym szkoleniu - tym razem z administracji serwerem bazodanowym PostgreSQL ;-)

No comments: