Tuesday 12 June 2012

Motto

"I love to photograph landscapes. Beautiful, raw, monumental... There's only one problem. They are all out there somewhere. You have to go to them, but I'm too lazy. Therefore I  photograph beautiful women. They come to me themselves."

I don't recollect if it is an quotation or it is mine thoughts but I like it ;-)

"Uwielbiam fotografować krajobrazy. Piękne, surowe, monumentalne... Jest tylko jeden problem. Wszystkie one gdzieś tam są. Trzeba do nich pójść, a ja jestem zbyt leniwy. Dlatego fotografuję piękne kobiety. One same do mnie przychodzą."

Nie pmiętam czy to cytat i ktoś już to powiedział czy to moja myśl ale lubię to  ;-)

No comments: